Wat is het?

Een ervaren gecertificeerd arbeidsmediator voor zakelijke geschillen waar een mediator bij gewenst is. Bijvoorbeeld tijdens een arbeidsconflict of verstoorde werkrelatie. Mediation is een professionele vorm van bemiddeling bij conflicten of geschillen. Een neutrale gesprekspartner die samen met de partijen werkt aan een oplossing van het conflict zonder een kant te kiezen. Maar ieders belangen even zwaar weegt.

Echt onafhankelijk

Een bedrijfsmediator is écht onafhankelijk. Doordat de bedrijfsmediator van buiten de organisatie komt is deze niet partijdig, niet vooringenomen en beïnvloed is. Dit is fijn wanneer het conflict meer vraagt dan de HR afdeling kan bieden.

De Arbeidsmediator

Een arbeidsmediator richt zich veel meer op de mens en het probleem. Zoekend naar de kern van het probleem zorgt er voor dat een probleem ook daadwerkelijk opgelost gaat worden. Een (potentieel) arbeidsconflict wordt dan ook echt opgelost en de angel wordt echt uit het probleem getrokken. Een duurzaam herstel van de werkrelatie is het doel. En lukt dat niet? Dan op een prettige en eerlijke manier een passende oplossing vinden.

Een mediator is vaak een veel betere oplossing dan een advocaat.

Natuurlijk heeft u al veel tijd besteed aan het voorkomen en daarna oplossen van het conflict. Zo is er al veel tijd besteed aan de arbeidskwestie tijdens beoordelings- en functioneringsgesprekken maar ook op andere momenten. Helaas komt er maar geen passende oplossing. De werknemer heeft andere wensen en belangen dan de werkgever. Er ontstaat steeds meer ruis en storing op de lijn. Een oplossing lijkt steeds verder weg te komen maar de werknemer laten gaan is eigenlijk ook helemaal niet gewenst. Wat moeten we nu?!?!

Al met al kost zo’n arbeidskwestie beide partijen enorm veel tijd, ergernis en zeker ook energie. De medewerker heeft zelfs slapeloze nachten. De verstoorde arbeidsverhouding gaat helaas van kwaad tot erger. De werkgever denkt erover om de arbeidsovereenkomst te ontbinden, of de werknemer een functiewijziging of andere werkplek binnen het bedrijf te geven. Maar de werknemer wil gewoon graag zijn functie houden, of wil een andere mooie, minimaal gelijkwaardige functie binnen het bedrijf. Beiden zijn zeker niet tevreden met het verloop van de gezamenlijke gesprekken om er uit te komen.

Dat is het moment, waarop wordt gedacht aan het inschakelen van een goede onafhankelijke mediator. Werkgever en werknemer kunnen het immers niet oplossen samen.

Arbeidsmediation

Wat kan mediation betekenen in arbeidskwesties?

Juist in een vroeg stadium kan de inzet van een mediator al van hele grote waarde zijn. Bijvoorbeeld als de arbeidskwestie alleen nog maar bestaat uit onvrede over een situatie. Of over het (niet) handelen van de medewerker of afdeling. Of er is een raar onderbuikgevoel. Wat een mediator al in het begin van een dreigend arbeidsconflict kan betekenen, is dat niet de standpunten van de beide partijen over en weer worden besproken -zoals vaak gebeurt in een intern gesprek tussen werkgever en werknemer-, maar we gaan opzoek naar de kern van het probleem. Voor beide partijen zal op deze manier inzicht komen waar het voor beiden écht om gaat. Samen kunnen ze de beste oplossing vinden, die voor beide partijen gaat werken en die tevredenheid oplevert.

De mediator is er voor alle belangen

Waar twee advocaten moeten strijden tegen elkaar is de mediator daar voor beide partijen! Alle belangen wegen even zwaar en zoeken naar een echte en eerlijke oplossing. Zo komt nooit één partij in de kou te staan en werken we waar mogelijk aan herstel in plaats van een vervelend einde.

Mediation een nieuwe norm in uw bedrijf?

Dat zou een mooie stap voorwaarts zijn! Een sluimerend (klein) probleem of een (rustig) ontwikkelend arbeidsconflict is het beste gebaat met een snelle, adequate interventie. Een aanpak en oplossing die op de toekomst is gericht. Een arbeidsmediator is bij uitstek degene, die dat in een beperkt aantal gesprekken kan realiseren. Het is onze overtuiging dat, als mediation niet langer als een ‘laatste redmiddel’ wordt gezien, maar als een aanbod om er met de ander op een goede manier zo snel en zorgvuldig mogelijk uit te komen, heel veel oplevert voor werkgever en werknemer. 

Arbeidsmediation

Waarom zo lang wachten met het inzetten van de expertise van een goede mediator?

Opvallend is dat zelfs ver vóór en in het prille stadium van een arbeidskwestie vaak al enige miscommunicatie is ontstaan. De deelnemers denken te weten wat de ander bedoelt en vullen dit ongemerkt voor elkaar in.  Zo kiest ieder zijn eigen waarheid van het verhaal. Zo stapelen in kleine stapjes de negatieve ervaringen met de ander zich op. Zowel werkgever als werknemer voelen zich door de ander niet gezien of niet gehoord. Tijdens de mediationgesprekken blijkt steeds weer: was maar veel eerder gekomen voor een mediationtraject. Dat had zoveel onduidelijkheid en teleurstelling kunnen voorkomen en dan hadden partijen samen waarschijnlijk al veel eerder een oplossing kunnen vinden.

Mediation hoeft echt niet alleen bij een vervelend naar zakelijk conflict! Schakel veel eerder een neutrale gesprekspartner in tijdens een gesprek. Op deze manier voorkomt het bedrijf een verstoorde arbeidsrelatie en worden dingen opgelost! Niet voor even maar voor altijd!  Het (veel) vroeger inzetten van een ervaren mediator geeft eerder duidelijkheid voor beide partijen. Het scheelt heel veel ergernis en onvrede. Binnen enkele mediationgesprekken weten partijen waar ze met elkaar aan toe zijn en wat er nodig is om tot een oplossing te komen. We kunnen dan ook wel spreken van een Win-win situatie.

SPOT Mediation

De arbeidsmediator van SPOT Caring is de mediator van SPOT Mediation uit Harderwijk.

Kwaliteit

Door de samenwerking met Ontzorgt Mediation garandeert SPOT Mediation uitmuntende mediation onder andere door:

  • Snel resultaat, doordat up-to-date mediation kennis en ervaringen uit een breed netwerk mediators gedeeld wordt
  • Scherp en eerlijk mediator uurloon
  • Voorkomen van langdurige, kostbare procedures
  • Een groot netwerk van juristen,  advocaten en mediators

Los of in combinatie

De diensten van de arbeidsmediator van SPOT Caring kunnen worden afgenomen met of zonder de andere voordelen die SPOT Caring u kan bieden. Het is dus niet noodzakelijk dat wij ook werken als extern vertrouwenspersoon en bedrijfsmaatschappelijk werker. Heeft u enkel een zeer ervaren en betrokken arbeidsmediator uit Harderwijk nodig? Dan bent u bij SPOT Caring aan het juiste adres.

Opzoek naar een goede arbeidsmediator?

Neem dan vandaag nog contact op met SPOT Caring. Bel gewoon even met 0341 – 798 273

Wat mag SPOT Caring voor u betekenen?

SPOT Mediation