Wat is het?

Bedrijfsmaatschappelijk werk wordt ingezet op het moment dat bepaalde problematiek op sociaal-emotioneel vlak ligt. Samen met de werknemer richt de coach zich op de vraag wat er bij de werknemer precies blokkeert.

Inzetbaar bij

 • Werkgerelateerde klachten en problemen
 • Moeite met het stellen van grenzen (assertiviteit)
 • Problemen met communiceren
 • Gebrek aan sociale vaardigheden
 • Stressklachten/burn-outklachten
 • Ingrijpende gebeurtenis in privéomgeving
 • Traumatische ervaring
 • Job Coaching

Herkenbaar?

Herkent u één of meer van de volgende signalen? Dan kan de hulp van een bedrijfsmaatschappelijk werker zeker zinvol zijn!

 • U heeft geen plezier meer in uw werk
 • U verkeert in een (sociaal) isolement op uw werk
 • U bent vaak moe zijn; u slaapt veel of juist weinig
 • U piekert veel
 • In uw privéleven heeft u nauwelijks aandacht voor anderen
 • Er is geen balans meer tussen werk en privé
 • u denkt vaker ‘ik moet’ in plaats van ‘ik wil

Praat dan eens met SPOT Caring!

Bedrijfsmaatschappelijk werk

Omdat iedereen soms net even die extra zorg nodig heeft. 
Het kan iedereen wel eens gebeuren, er zijn op het werk of privé klachten die het werk beïnvloeden. Dit kan een vervelende en ingrijpende situatie zijn op de werkvloer of in uw privé leven zijn.

Een (flink) conflict met de werkgever of een collega. Stress, burn-out depressies of het balans tussen werk en privé kwijt zijn. Allermaal klachten waar iedereen zomaar mee te maken kan krijgen. Niet niks, flinke problemen.
Deze problemen los je niet zo maar even snel op. Ook een gesprekje in de kantine met een collega is ook niet altijd de oplossing. Dan vraag je om gedegen, professionele en kundige hulp, de hulp van SPOT Caring.

Een therapeut die het bedrijf helpt en verder helpt en zorgdraagt aan een goede en maximale inzetbaarheid van het personeel.

De oplossing

De Coach van SPOT Caring is sinds 2005 actief als therapeut. Ruime ervaring met een breed scala aan fysieke en mentale klachten.

In een op de mens gerichte aanpak opzoek naar de kern van het probleem en deze voorgoed oplossen. Dat is wat SPOT Caring uit Harderwijk gaat doen. In prettige één op één gesprekken of in groepstrainingen binnen het bedrijf oplossingen zoeken. Geen truckjes of tijdelijke oplossingen maar juist de hulp die de medewerker nodig heeft.

Een luisterend oor

Soms kan een professioneel luisterendoor al een boel verschil maken. Vaak komt er toch naar voven dat er nu echt iets moet veranderen, iets moet gebeuren en er nu echt stappen gezet moeten worden. Bij SPOT Caring uit Harderwijk bieden wij deze hulp en gaan het verschil maken voor uw medewerkers.

Bedrijfsmaatschappelijk wek

Vertrouwen is belangrijk

Een medewerker met een probleem groot of klein moet dit kunnen delen en ventileren. Wenselijk is om dit te doen met iemand met de juiste kennis, ervaring en vakmanschap. Juist wanneer iemand de stap zet om hulp te zoeken is het belangrijk dat er professionele goede hulp geboden wordt. Een luisterendoor die weet waar die het over heeft en weet waar die mee kan en mag helpen. Iemand met verstand van zaken. SPOT Caring bied deze passende en veilige hulp aan!

Vertrouwelijk

Een vertrouwenspersoon mag werken in volledige geheimhouding tenzij er sprake is van een ernstig strafbare situatie. Hierdoor kan uw medewerker dus vrij spreken en vrij hulp zoeken zonder bang te zijn dat zijn vertrouwelijkheid in het geding komt. Het dossier komt nimmer bij de leidinggevende. Wel zo’n vertrouwd idee natuurlijk.

Betrokken en professioneel

De extern vertrouwensprsoon van SPOT Caring voldoet aan alle certificeringseisen voor een extern vertrouwenspersoon. Daarnaast is sinds 2005 een betrokken, gediplomeerd en gecertificeerd coach en trainer.
Maar bovenal, betrokken bij uw personeel, cliënten, cursisten of leerlingen. Een fijne vertrouwde manier om zijn of haar hart te mogen luchten.

Vertouwenspersoon Harderwijk

Werkwijze

Stap 1: Telefonische screening
Twijfelt u of een begeleidingstraject voor uw werknemer zinvol is? We overleggen graag met de HR afdeling of de leidinggevende wat de hulpvraag van de medewerker is. Wat zouden de mogelijkheden en mogelijke resultaten kunnen zijn. Denken wij het verschil te kunnen maken dan maken we graag een afspraak voor een intakegesprek. Natuurlijk is deze begeleiding geheel kosteloos en vrijblijvend.

Dan zal SPOT Caring een kennismakingsgesprek met uw werknemer plannen om te kijken of wij iets voor uw medewerker kunnen betekenen. Dit voortraject is uiteraard kosteloos en vrijblijvend. Tijdens dit kennismakingstraject kijken wij of er zich daadwerkelijk problemen voordoen in de privésituatie en/of op sociaal-emotioneel vlak waar wij het verschil bij kunnen maken.

Stap 2: Het intakegesprek
Tijdens dit persoonlijke  intakegesprek bekijken wij de situatie en wensen met betrekking tot de coaching en hulp. We gaan opzoek naar de hulpvraag en welke ondersteuning nu echt benodigd is. Na het intakegesprek ontvangt u een terugkoppeling over welk traject nodig is om de werknemer de juiste ondersteuning te kunnen bieden.

Stap 3: De coachingsgesprekken
Iedere hulpvraag is anders, iedere medewerker is anders. Samen met de coach van SPOT Caring kijken we wat is nu écht nodig om deze medewerker echt te helpen. Hierbij is het doel om de coaching zo vorm te geven dat de werknemer ook echt beter zal gaan functioneren. De werknemer krijgt weer grip op de ongewenste problemen die goed functioneren in de weg staan. Niet altijd is meteen duidelijk waar de klachten en het ongewenste gedrag vandaan komen, al pratend worden deze in kaart gebracht en opgelost. Vrij en anders denken, problemen oplossen en nieuwe patronen aanleren.

De gespreken vinden in principe plaats in de praktijk van SPOT Caring. Wanner nodig komt de coach mee naar de werkvloer om hier ook actief te kunnen helpen bij deze problemen. De gesprekken vinden in volle vertrouwelijkheid plaats en waar mogelijk wordt de werkgever op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van het traject.

Stap 4: Afsluiting en evaluatie
Wanneer de medewerker de begeleiding met succes heeft doorlopen maken we duidelijke afspraken voor de toekomst en sluiten we het traject af. We stellen en einde rapportage op met eventuele aanbevelingen.

Ongewenst gedrag

Pesten, discriminatie, vernedering, uitsluiting, seksuele intimidatie……. Zomaar enkele problemen die op de werkvloer zouden kunnen ontstaan. Dit wil natuurlijk niemand mee maken en moet zo snel mogelijk worden opgelost. Helaas kan het voorkomen dat een medewerker twijfelt.. Is dit echt ongepast of beeld ik me het in? Ligt het niet gewoon aan mijzelf? Hoe fijn is het dan dat deze in volledig vertrouwen met de vertrouwenspersoon mag praten. De situatie in kaart brengen en overleggen wat voor de medewerker nu de beste stappen zijn. Geholpen worden op het moment dat het echt nodig is!

Eerste opvang

Wanneer een medewerker, client, cursist, student of vrijwilliger van uw organisatie een actute schokkende situatie mee maakt is niks zo belangrijk als adequate hulp en begeleiding. SPOT Caring verzorgt ook de eerste opvang bij calamiteiten. Een bedrijfsongeval of ander trauma? SPOT Caring uit Harderwijk staat klaar.

Integriteitsschending

Werknemers moeten prettig en veilig een (vermeend) misstand kunnen melden. Sinds juli 2016 is voor werkgevers met meer dan 50 werknemers een interne klokken-luidersregeling verplicht. Deze regeling voorziet in een meldprocedure en in een functionaris bij wie vertrouwelijk overlegd kan worden over al dan niet melden. SPOT Caring voorziet in deze verplichting. Door de juiste vertrouwenspersoon in te zetten hoeft een medewerker niet te zoeken bij wie ze terecht kunnen maar kunnen direct met iemand in gesprek wat nu de beste stappen zouden zijn.

Zet u ook de stap om het goed te regelen?

Neem dan vandaag nog contact op met SPOT Caring. Bel gewoon even met 0341 – 798 273

Wat mag SPOT Caring voor u betekenen?

Extern vertrouwenspersoon