Wat is het?

Een extern vertrouwenspersoon is een veilig, onafhankelijk en betrouwbaar luisterend oor voor uw medewerkers.
Soms kan het zijn dat een medewerker behoefte heeft te spreken met een professional over wat er gebeurd op het werk of in het leven. Dit kan gaan over pesten op de werkvloer, (seksuele) intimidatie of wellicht wel bij integriteitskwesties. Allemaal zaken waar een bedrijf niet hoopt mee te maken te krijgen maar wat wel kan gebeuren.

Echt onafhankelijk

Een extern vertrouwenspersoon is écht onafhankelijk. Doordat de vertrouwenspersoon van buiten de organisatie komt is deze niet partijdig, niet vooringenomen en beïnvloed is. De medewerkers. cliënten, leerlingen of cursisten kunnen veilig en verstouwd op een externe locatie in gesprek met de vertrouwenspersoon zonder dat dit vragen oproept op de werkvloer.
Door het inzetten van een extern vertrouwenspersoon ontstaan er geen scheven werkverhoudingen. Immers de externe vertrouwenspersoon zit niet later met “de dader” in de zelfde vergadering.

De wet

Werkgevers, groot of klein zijn vanuit de Arbowet wettelijk verplicht een veilige werkomgeving te bieden aan hun werknemers. Zo moet u aandacht schenken aan psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Het aanstellen van een extern vertrouwenspersoon is de meest efficiënte manier om passende invulling te geven aan deze verplichting

Een extern vertrouwenspersoon…….

Met een vertrouwd gevoel het goed regelen.

Als extern vertrouwenspersoon uit Harderwijk sta ik, Paul Middendorp, klaar voor uw personeel op de momenten dat dit echt nodig is. Of dat ze behoefte hebben aan een luisterend oor.

Een professioneel luisterend oor voor medewerkers, cliënten of studenten/leerlingen van uw bedrijf, stichting, school, instelling of welke andere organisatie dan ook. Naast het professionele luisterend oor zorgt het extern vertrouwenspersoon ook voor eerste opvang, advies en begeleiding bij klachten over ongewenst gedrag of misstanden.

Een extern vertrouwenspersoon uit Harderwijk is met gepaste afstand verbonden aan uw organisaties en op afroep en naar wens beschikbaar voor uw medewerkers, cliënten of studenten/leerlingen van uw organisatie. Hoe we dit precies vormgeven maken we duidelijke afspraken met de directe en de HRM afdeling.  Hier worden de wensen en verwachtingen worden en vastgelegd in een duidelijke overeenkomst. Daarnaast zorgen we in overleg dat het betrokken personeel, de leerlingen/cursisten en andere belanghebbende informatie krijgen over de aangestelde externe vertrouwenspersoon. Belangrijk is om laagdrempelig contact te mogen zoeken met SPOT Caring.  Heeft uw organisatie een intern vertrouwenspersoon? Dan werkt de vertrouwenspersoon van SPOT Caring graag samen met deze persoon.

Individueel de volle aandacht

We maken afspraken over hoe SPOT Caring uit Harderwijk beschikbaar is voor uw personeel. Ons uitgangspunt is altijd om dit laagdrempelig beschikbaar te stellen. In eerste instantie neemt de betrokkenen contact op per mail of telefoon. De casus wordt kort besproken en indien het passend is maken we een afspraak voor een eerste gesprek in de praktijk van SPOT Caring in Harderwijk. In volle vertrouwelijkheid krijgt de betrokkenen een passend luisterend oor. En maken we duidelijke afspraken over het verloop van het traject.

Vertrouwenspersoon Harderwijk

Vertrouwen is belangrijk

Een medewerker met een probleem groot of klein moet dit kunnen delen en ventileren. Wenselijk is om dit te doen met iemand met de juiste kennis, ervaring en vakmanschap. Juist wanneer iemand de stap zet om hulp te zoeken is het belangrijk dat er professionele goede hulp geboden wordt. Een luisterendoor die weet waar die het over heeft en weet waar die mee kan en mag helpen. Iemand met verstand van zaken. SPOT Caring bied deze passende en veilige hulp aan!

Vertrouwelijk

Een vertrouwenspersoon mag werken in volledige geheimhouding tenzij er sprake is van een ernstig strafbare situatie. Hierdoor kan uw medewerker dus vrij spreken en vrij hulp zoeken zonder bang te zijn dat zijn vertrouwelijkheid in het geding komt. Het dossier komt nimmer bij de leidinggevende. Wel zo’n vertrouwd idee natuurlijk.

Betrokken en professioneel

De extern vertrouwensprsoon van SPOT Caring voldoet aan alle certificeringseisen voor een extern vertrouwenspersoon. Daarnaast is sinds 2005 een betrokken, gediplomeerd en gecertificeerd coach en trainer.
Maar bovenal, betrokken bij uw personeel, cliënten, cursisten of leerlingen. Een fijne vertrouwde manier om zijn of haar hart te mogen luchten.

Vertouwenspersoon Harderwijk

Waarom een extern vertrouwenspersoon?

Hoewel de wens voor een (extern) vertrouwenspersoon staat omschreven in de ARBO Wet draagt een extern vertrouwenspersoon ook bij aan goed werkgeverschap en een verbeterde werksfeer. In elk bedrijf kunnen er ongewenste situaties ontstaan zoals: neerbuigende opmerkingen, agressie, pesten. Mensen kunnen er helaas letterlijk ziek van worden. Als leidinggevende moet je een melding van ongewenste omgangsvormen altijd serieus nemen. Maar kan het voor een slachtoffer enorm lastig zijn om open over deze problemen te praten. Een extern vertrouwenspersoon verlaagt deze drempel enorm voor het bespreekbaar maken van dit problemen.

De extern vertrouwenspersoon helpt de medewerker om de juiste weg te vinden met het ongewenste gedrag. Naast een luisterend oor biedt hij ondersteuning bij het bespreekbaar maken van het probleem binnen de organisatie. Alles wat besproken wordt, valt onder het beroepsgeheim en is vertrouwelijk. De extern vertrouwenspersoon zoekt samen met de medewerker naar passende vervolgstappen hoe nu verder.

Ongewenst gedrag

Pesten, discriminatie, vernedering, uitsluiting, seksuele intimidatie……. Zomaar enkele problemen die op de werkvloer zouden kunnen ontstaan. Dit wil natuurlijk niemand mee maken en moet zo snel mogelijk worden opgelost. Helaas kan het voorkomen dat een medewerker twijfelt.. Is dit echt ongepast of beeld ik me het in? Ligt het niet gewoon aan mijzelf? Hoe fijn is het dan dat deze in volledig vertrouwen met de vertrouwenspersoon mag praten. De situatie in kaart brengen en overleggen wat voor de medewerker nu de beste stappen zijn. Geholpen worden op het moment dat het echt nodig is!

Eerste opvang

Wanneer een medewerker, client, cursist, student of vrijwilliger van uw organisatie een actute schokkende situatie mee maakt is niks zo belangrijk als adequate hulp en begeleiding. SPOT Caring verzorgt ook de eerste opvang bij calamiteiten. Een bedrijfsongeval of ander trauma? SPOT Caring uit Harderwijk staat klaar.

Integriteitsschending

Werknemers moeten prettig en veilig een (vermeend) misstand kunnen melden. Sinds juli 2016 is voor werkgevers met meer dan 50 werknemers een interne klokken-luidersregeling verplicht. Deze regeling voorziet in een meldprocedure en in een functionaris bij wie vertrouwelijk overlegd kan worden over al dan niet melden. SPOT Caring voorziet in deze verplichting. Door de juiste vertrouwenspersoon in te zetten hoeft een medewerker niet te zoeken bij wie ze terecht kunnen maar kunnen direct met iemand in gesprek wat nu de beste stappen zouden zijn.

Zet u ook de stap om het goed te regelen?

Regel dan voor uw personeel een extern vertrouwenspersoon van SPOT Caring uit Harderwijk.

Neem dan vandaag nog contact op met SPOT Caring. Bel gewoon even met 0341 – 798 273

Wat mag SPOT Caring voor u betekenen?

Extern vertrouwenspersoon